tirsdag 15. mars 2011

Meir enn regn

”Meir enn regn” skrevet av Frode Grytten og er en novellesamling fra 1995. Gjennomgående foregår handlingen på et mindre sted i et vestnorsk fjordlandskap, som også er forfatterens hjemsted. I utgangspunktet er det tredje persons synsvinkel i novellene, men det er et par unntak.


Eg blir her, eg drar ikkje, som er den første novellen, forteller om forholdet mellom far og sønn og hvordan dette endrer seg når faren dør. Etter begravelsen kler sønnen seg i farens klær og oppnår på denne måten kontakt med den avdøde.


Hundre prosent normal omhandler en gutt som sliter med kjærligheten som etter en dag på byen har ødelagt deler av fremtiden sin.


Kommunister bringer handlingen til Gryttens hjemsted og det fortelles om et nabolag der de sosiale klassene drøftes på en artig måte.


Sjuk av lykke er en avvikende novelle på den måten at den skiller seg i formen. Grunnen til det er at novellens perspektiv er fra hodet til hovedpersonen i tillegg til at ”og” er byttet ut med &-tegn. Likevel er temaet kjent for mange, da novellen handler om frykt for brudd med kjæresten.


Alt er betre om hausten forteller om hvordan kjærlighetsforholdet mellom et ektepar forsterkes når begge får vite at de har kreft.


Snø og sjokolade er også en humoristisk tekst som skildrer folket i Odda. Fortelleren konkluderer med at folket i bygda for øyeblikket er like nedsnødd som byen er.


921 Brekke, A tar også for seg kjærlighet, men denne gangen skildres et ikke-eksisterende forhold.


I Hundar samlar seg blir det fortalt om et overfall og et ran fra ranerens synsvinkel. I tillegg får vi høre den samme historien med et negativt utfall for ranerens del.


I den siste novellen, inn frå regnet, fortelles det en historie som angår den ene av tilhørerne i større grad enn han ønsker.


Alle novellene tar opp allmenne temaer slik at det er lett å kjenne seg igjen i dem. Dette gjør muligens at man får en slags åpenbaring når man leser samlingen.

tirsdag 19. oktober 2010

Norsk Språkhistorie på 1800-tallet

1. Peik på samanhengen mellom språk og nasjonsbygging.
Språket spiller en vesentlig rolle i forhold til nasjonsbygging. Dette går hovedsaklig på språkets innvirkning på nasjonens identitet og nasjonalfølelsen. Naturligvis er språket kun en faktor i særegenheten i et land og representerer derfor ikke nasjonen alene. Likevel er språket viktig for at folket skal kunne føle seg litt forskjellige fra folket i andre land.


2. Gjør greie for korleis romantikken som åndsretning
Romantikken hadde fokus på det nasjonale og opprinnelige. På grunn av det ville man gjerne skape et språk basert på gammelnorsk i steden for dansk. Dette var bakgrunnen til den norske språkdiskusjonen som resulterte i landsmål og riksmål.


3. Kven var morsmålet sine ”bestefedrar” og kva språksyn sto dei for? Nemn ein sentral diktar som støtta kvar av dei, og forklar korleis.
Å være et språks bestefar betyr at personen har hatt en viss innflytelse og lyst til å skape et nytt språk. I forhold til Norge ser vi at Henrik Wergeland, som i utgangspunktet skrev på dansk, men trakk inn og lagde norske ord der det var nødvendig, kan anses som en "bestefar." I tillegg kan vi Peter Andreas Munch regnes som en pådriver ettersom han var for et språk basert på norske dialekter.


4. Forklar kva Asbjørnsen og Moe sine eventyrsamlingar fekk å seie for utviklinga av det norske bokmålet.
Som kjent samlet Asbjørnsen og Moe eventyr, men disse ble først formidlet via det danske språket. I de muntlige eventyrene, derimot, endrer stilen seg som betyr at norske ord og uttrykk blir trukket inn. På denne måten begynte dansk å gå mer og mer over til bokmål takket være Asbjørnsen og Moe.5. Teikn eit portrett av Knud Knudsen og gjør greie for språksynet hans. Kva diktarar støtta og tok i bruk fornorskingslinja? Finn teksteksempel.
Knud Knudsen (1812-1895) var fra bondestanden og brant for å skape et eget norsk språk. Dette nye norske språket skulle ta utgangspunkt i det danske, men deretter fornorskes. Denne tanken fikk støtte av Wergeland, Bjørnson, Asbjørnsen og Moe som i utgangspunktet kom fra embetsmannsklassen. "Om Norskhed i vor Tale og Skrift" er en tekst av Knudsen som omhandler hans eget og Ivar Aasens arbeid rundt et norsk språk.


6. Teikn eit portrett av Ivar Aasen og gjør greie for språksynet hans. Kva diktarar støtta og tok i bruk Landsmålet? Finn teksteksempel.
Ivar Aasen (1813-1896) var heller ikke fra overklassen, men var i likhet med de andre opptatt av det norske språket. Aasen ville, som Knudsen, skaffe et norsk språk. Forskjellen mellom dem var at Aasen ville lage et språk basert på de norske dialektene og Knudsen ville ta utgangspunkt i dansk. Munch var en av dem som støttet Aasen i denne tanken. Kjente, norske diktere som brukte landsmålet er Aasmund Olavsson Vinje og Arne Garborg. Et av Aasens sitater lyder: "Det er ikke min Hensigt at fremhæve nogen enkelt af vore Dialekter; nei ingen saadan bør være Hovedsprog men dette skulde vel være en Sammenligning af, et Grundlag for dem alle."


7. Forklar Knudsens slagord: ”Gradvishetens vej, ikkje bråhastens vej”.
Dette utsagnet kommer av at Knudsen ikke trodde at språket ville holde dersom man foretok en stor endring. I steden for ville han endre det litt etter litt slik at folket ville, etter hvert som tiden gikk, venne seg til utviklingen.


8. Gjør greie for rettskrivingsmøtet i Stockholm i 1869. Kva var bakgrunnen, kven deltok og kva blei resultatet?
Bakgrunnen for møtet i Stockholm var å minske avstanden i skrivemåten i dansk og svensk. Blant de norske skandinavistene finne vi Bjørnson, Ibsen og Knudsen. Møtet resulterte i noen reformer som stort sett ble gjennomført. Dette innebar at man begynte å bruke små forbokstaver i substantiv, latinske i steden for gotiske bokstaver og å i steden for aa.


9. Kva gikk jamstillingsvedtaket i 1885 ut på?
Jamstillingsvedtaket gikk ut på likestilling av landsmål og riksmål både i skolen og samfunnet. Den dag i dag, sliter vi fortsatt med vektleggingen av de forskjellige målene.


10. I 1878 blei det vedtatt at ”Undervisningen i Almueskolen saavidt muligt skulle meddeles paa Børnenes eget Talesprog”. Kva var grunnane til det?
Vedtaket går ut på at barna skulle undervises på lokale dialekten og ikke landsmål eller riksmål. Årsaken var at dette var pedagogisk riktig for barna ettersom at det var stor avstand mellom de ulike dialektene.


Bilde av Knudsen og Aasen

onsdag 13. oktober 2010

Modernisme og nyromantikk

Som navnet på perioden sier, er måten å uttrykke seg på annerledes enn den tradisjonelle og man begynte å prøve seg frem. Denne måten å uttrykke seg på er ofte negativ når fremtid omtales. Dette kommer spesielt frem i litteraturen hvor vi har to hovedretninger; ekspresjonisme og surrealisme. Innen ekspresjonismen ser vi en verden som ser ut som forfatterne opplever den, mens i surrealismen blir drømmer og den ubevisste verden beskrevet.

1. Hva er bakgrunnen for at forfattere og kunstnere bryter med tradisjonell form rundt 1890?

Rundt 1890 bryter kunstnere og forfattere med tradisjonell form fordi de følte seg fremmed i verden. Derfor opplevde de verden som kald og kaotisk. På bakgrunn av dette uttykket de seg ved skepsis, angst og pessimisme ovenfor utviklingen i samfunnet.

2. Gi en kort presentasjon av Knut Hamsun.


Knut Hamsun en av de mest fremtredende og viktigste personene innen litteratur på 1900-tallet. Mange anser ham faktisk som grunnleggeren av den moderne romanen. I løpet av sin karriere på 70 år skrev han romaner, diktsamlinger, noveller, skuespill, reiseskildringer, essayer og debattartikler. Blant hans mest kjente verk er ”Sult”(1890) og ”Markens grøde” (1917) som han i 1920 ble belønnet med nobels litteraturpris for.

3. Hva er bakgrunnen for betegnelsen nyromantiker på Hamsun?

Hamsuns fokus på sine egne følelser og det indre mennesket fanget i det moderne samfunnet. I tillegg bruker han førsteperson i sine psykologiske romaner. Disse er også fulle av følelser og sinnsstemninger som passer godt inn i nyromantikken. Kjærlighet og natur blir også skildret på en naturlig og vakker måte. Verker som gjør Hamsun til en av nyromantikkens store forfattere er ”Pan” og ”Victoria.” Her ser vi skildring av nordlandsk natur og kjærlighet. Til slutt har vi hans mesterverk ”Sult” som inneholder svært mye følelser og sinnsstemninger.


4. Presenter romanen "Sult."

Handlingen i ”Sult” uspilles i Kristiania, der en ung mann forsøker å livnære seg som forfatter. Romanen er skrevet i jeg-form slik at vi får høre mannens inntrykk og følelser. Han er fattig og lever derfor på sultegrensen. Likevel prøver han å holde verdigheten oppe og gir derfor ”penger til melk” til tiggere. Handlingen utspiller seg videre ved at mannen forelsker seg og alle følelsene det medbringer ettersom han forteller at: ”min nervøse hjærne skjøt følehorn.” Hver eneste gang noe holder på å gå helt galt er det noe som redder ham for en kort periode. Hovedsakelig handler boken om personens oppfatninger, refleksjoner, stemningsliv, fantasier og uforutsette utfall.

5. Pek på modernistiske trekk ved romanen "Sult"

Hovedsakelig kan romanen knyttes opp mot modernismen ved at den viser fremmedfølelse og angst. I tillegg kan boken regnes som dyster ettersom den peker på aspektene nærmest mellom liv og død. Siden modernismen har svært mye fokus på forbedring vises dette ved at personen gang på gang redder seg.

tirsdag 28. september 2010

The hard times of RJ Berger


”The hard times of RJ Berger” er en amerikansk komedie som utfolder seg som en serie under collegelivet i USA. Foreløpig har det kun kommet en sesong av 12 episoder, men flere blir sluppet i 2011.

Vi møter tre hovedpersoner der RJ er den viktigste. Han er den man gjerne ser på som den typiske nerden med kun to venner. Lily, den ene vennen, har vært forelsket i RJ siden barneskolen, men oppnår ikke gjensidig kjærlighet, siden RJ heller vil ha Jenny. Dessverre for ham er hun sammen med Max, men RJ gir ikke opp. Dette danner basisen for en serie som ellers har uavhengige episoder. Den andre bestevennen til RJ heter Miles og er den som får de fleste handlinger til å skje ved å pushe RJ. I tillegg drar han med seg filmkameraet sitt uansett hvor han går som resulterer i pinlige filmer på youtube. Hver episode har en ulik handling med veldig mange humoristiske kommentarer på veien. Nettopp på grunn av dette vil jeg anbefale serien sterkt for gutta i tillegg til jentene som tåler litt. Skuespillerne i serien er ikke kjent i noen særlig grad fra tidligere, men blir definitivt det etter denne suksessen!

Siden serien er forferdelig morsom og jeg måtte seg alle episodene på tre dager vil jeg gi denne serien terningkast 6!


Under kan dere se en trailer for første sesong.


Formidling av filminnhold


Det er naturligvis ulike måter å formidle et innhold eller budskap på. De vanligste er ved tale og bilder som filmen i består av. Hvis man fokuserer på lyd kan den formid

le budskap eller stemning ved dialog, kommentarer eller rett og slett underfundige lyder regissøren mener passer. Alle disse metodene kan man også møte i skjønnlitterære tekster, uten om lyd og lydstyrke for å skape stemning. Unntaket er i tillegg om teksten ikke er skrevet i jeg-person slik at man ikke kan høre denne persons tanker og følelser uten om tale. I klippet fra ”Trainspotting” (link her) ser vi denne formidlingsmåten klart. Der får vi se hvordan hovedpersonen oppfatter det å få injisert dop i kroppen. Dette er en ganske spesiell scene, der hovedpersonen er utenfor resten av verden og man får da sett ulike perspektiver film kan bruke. Da tenker jeg på froske- og fugleperspektiv og fjerne og nære bilder som kan skape dramatiske effekter.

På denne måten kan filmer ofte få et mer varierte måter å formidle handling og budskap på. Likevel er den store forskjellen på film og bok selvsagt bildene. Dette gjør blant annet at deler av formidlingen er opp til tilskueren ettersom man retter blikket og fokuset selv. Det innebærer at du enten kan gå glipp av eller få med deg detaljer. Detaljene kan utgjøre det samme som ”å lese mellom linjene” i en roman. For eksempel heter sangen i klippet fra ”Trainspotting” ”Perfect day” som skildrer ironien rundt dop, i hvert fall slik situasjonen er i dag. På denne måten får film mange flere måter å fortelle det den vil på enn bøker. Dette gjør at film også gjerne virker mer tiltrekkende ettersom det er mer variert.


Bildet ligger her

tirsdag 7. september 2010

Diverse norskoppgaver

Jean-Jacques Rousseau er mannen bak sitatet: ”Tilbake til naturen.” Bak dette legger hans pessimisme til utviklingen av menneskeheten. Han mener at menneskets optimale tilstand var før jorden ble utdelt og det ikke var noen forskjell på folk. Rousseau mente at mennesket levde et kunstig liv som var preget av materialisme og egoisme på grunn av vitenskapens og kulturens påvirkning. Dette er et typisk eksempel på antimodernisme.

Romantikken inneholdt både fremgang og stopp eller muligens tilbakegang innenfor menneskesamfunnets utvikling. Dette baserer seg i utgangspunktet på at romantikken er en reaksjon på opplysningstiden. I denne perioden ble det satt mer fokus på følelser og den skjulte virkelighet. Det utgjorde at noen mennesker surret seg bort i denne ikke-materialistiske verden og samfunnet utviklet seg ikke synlig. Likevel oppstod andre nyttige oppfinnelser og oppdagelser under det moderne prosjektet. Den industrielle revolusjon spilte blant annet en stor rolle og resulterte til slutt i en ny samfunnsklasse: arbeiderklassen. Dette er et eksempel på modernisering av samfunnet på 1700- og 1800-tallet.

”Dovenskab i Regnveir” er en tekst skrevet av Henrik Wergeland. Her forteller han om et møte med den nye samfunnsklassen der han møter en steinbryter. Han blir svært overrasket over skitne og fillete klærne er og hvor tannløse og ustelte tilværelsen deres er. Med dette i bakhodet undrer han seg derfor om hvordan de kan ha et så godt humør. Hensikten ved Wergelands tekst er å skildre arbeiderklassens kår og liv. Ved å se på vinklingen hans er det lett å se at han klart kritiserer samfunnets nye klasse.

"Meg selv"

Temaet i diktet ”Meg selv” vil jeg påstå er evnen til å vinkle sider ved livet til noe positivt. Med andre ord glede og humør. Diktet er skrevet som en respons på bakgrunn av at en avis har kritisert Wergeland. Temaet vil derfor også bevege seg inn på individets styrke til å tåle motgang. Wergeland får dette frem spesielt ved virkemiddelet metaforer. Diktet er nærmest tvers igjennom skrevet med metaforer som gjør diktet ekstra vanskelig å tolke og forstå. ”Nei, frisk I journalister! Hvess eders reveklør kun på klippen! I river kun blomster løs og litt mos til en bløt grav.” er et eksempel på metaforene han bruker. Ved å bruke en slik overbevisende og overlegen ordbruk blir naive lesere dratt til Wergelands synspunkt med en gang. Dette er helt bevisst fra hans side. I tillegg vil jeg si at han bruker overdrivelse, ettersom ingenting er greit, men det meste er fantastisk.

Diktets oppbygning er også gjennomtenkt slik jeg ser det. Her finnes ikke rim, rytme og fast form. Om lag alle versene har to verselinjer, men det tror jeg er en tilfeldighet. Han henviser derimot til det som er kjent for mennesker flest. Det går blant annet på Gud og naturen. Ved å velge dette vet han at alle finner noe de kjenner seg igjen i, som gjør at leseren for et sterkere bånd til teksten.

tirsdag 31. august 2010

Matt. 18.20.

Matt. 18.20 omhandler en menighet som under en preken får besøk av en mørk mann. Dette skal være på en tid der hvite og mørke ikke gikk spesielt godt sammen. Det resulterer i opphisselse blant menigheten, der både presten og tilfeldige menn utbryter stadig sterkere utsagn. På grunn av dette får man overdose av rasisme i samfunnet. For min del virker det derfor som om det er temaet i teksten.


For å få frem dette temaet brukes en rekke virkemidler. Det første vi møter er allusjon. Til å begynne med skal presten lese ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der står jeg midt i blant dem.” Teksten henviser til Bibelen hvilket er en bok alle kjenner til. Likevel er det nok de færreste som har kjennskap til akkurat denne teksten. Utdraget skaper en undertone av ironi ettersom de hvite helt klart stiller seg over den mørke. Som nevnt brukes også kraftige ord og uttrykk for å fremheve rasismen.


Det finnes også eksempler på symboler. Det mest innlysende får vi mot slutten når det blir opplyst om at den mørke mannen har naglesår i hendene. Dette er naturligvis en indikasjon på at han er Jesus. Måten den mørke mannen oppfører seg har også sammenheng med Jesus sin oppførsel. Mannen bare står der og tar imot alt han får slengt mot seg. Likevel får vi vite at han gråter på slutten som betyr at han er lei seg på menneskenes veiene.

onsdag 22. april 2009

The 7 things you don't need to know about me-meme

Syv ting du ikke trenger å vite om meg


1. Det hender at jeg funderer på om tyngdekraften kunne vært snudd
2. Jeg er plattfot
3. Jeg får aldri nok av ”Two and a half men”
4. Jeg får ikke sove på ryggen
5. Det er MEGET lett å lure meg
6. Noen ganger er jeg redd for å ”bruke opp” humoren
7. Jeg mangler to fortenner i overkjeven.

Jeg tagger Katrine, Therese og Stian :)

Egenprodusert reklamefilm

Ettersom vi har jobbet mye med reklame den siste tiden på skolen, fikk vi i oppgave å lage en egen reklamefilm for skolen. Som alltid var det noen haker ved oppgaven. Denne gangen var det en lang liste med informasjon vi skulle ha med. Gruppene ble satt sammen og jeg havnet med Kenneth, Øystein, Kristine og Grethe som du finner i blogglisten til venstre.

Vi fikk tre uker til dette prosjektet, og det holdt så vidt. Vår gruppe var lure nok til å begynne tidlig, og fikk samlet ideer allerede første dagen vi var samlet. Manus ble oppskrytt ettersom at vi tenkte at vi ikke ville klare å lage et ordentlig et uansett. Derfor startet, og nesten fullførte, vi filmingen også første dag.

Her er resultatetFor å være helt ærlig vil jeg si dette burde være en oppgave som er laget mest for moroskyld. Begrunnelsen for det er at vi, som går på studiespesialiserende, har valgt denne linjen kanskje fordi vi ikke er spesielt gode til å bruke fantasien. Vi har heller ikke fått noe opplæring i hvordan man lager film, bare hva kjennetegnene er. Nå høres det ut som om jeg slakter prosjektet, men det er ikke hensikten. Det jeg prøver å si er at det er moro å lage, men at SSP-elever ikke bør evalueres i stor grad ut fra dette prosjektet. Til tross for det, ble det mange gode resultater fra de forskjellige klassene.

Vi valgte tittelen ”Terminator Sandvika.” Ved første øyekast er det mulig man ikke skjønner noe som helst ved mening, men nå skal du høre: I reklame bruker man ofte kjente personer som skaffer mye PR og det kommer en ny Terminator-film til sommeren, som er den årstiden reklamefilmen skal brukes.

Gruppearbeidet fungerte meget godt, mye på grunn av at alle bidro med det de kunne til tidsfristen. All ære til Kenneth, som er rå på videoredigering. Vi andre bidro derfor med det vi kunne, som hovedsakelig var å filme.

Jeg syns resultatet ble fint, det er vanskelig å få frem så mye informasjon på en enkel og morsom måte. Vår gruppe fokuserte på å få med all informasjon fremfor å lage den lattermild. Det er nemlig meget vanskelig å få en super informativ reklame på om lag fem minutter. Det som halter i filmen er musikken. Det er ikke til å legge skjul på at den ikke passer helt sammen. Grunnen til at sammensetningen ikke ble helt ultimat, er restriksjonen på sanger over 30 sekunder. Det er ulovlig å bruke mer enn 30 sekunder så lenge man ikke har betalt for sangen. Dersom man hadde hatt bedre tid hadde det kanskje vært mulig å finne en bedre kombinasjon.

søndag 15. mars 2009

Reklamens makt

Overalt hvor vi går blir vi omgitt av reklame og alle blir påvirket i en viss grad. I hvor stor grad man innrømmer det, er forskjellig. Personlig tror jeg at jeg ikke blir så veldig påvirket av reklamen, men jeg er glup nok til å skjønne at det ikke er sant. Graden jeg blir påvirket vet jeg lite om, men jeg vet at det er mer enn jeg tror.


De fleste vil tenke at reklamens oppgave kun er å selge et produkt. Det er sant, men i tillegg har den som oppgave å skape et behov som i utgangspunktet ikke er der, slik at du får en trang til å kjøpe. For å oppnå dette må man lage en god reklame. For meg er den viktigste faktoren at reklamen inneholder humor, som bidrar til at man husker reklamen. Naturligvis spiller informasjon også en rolle . Jeg liker også at reklamen ikke er helt åpenbar til å begynne med, men viser poenget mot slutten.

Siden jeg da har fortalt litt om hva slags reklamer jeg liker, har jeg valgt to reklamer.

Denne reklamen skal få oss til å bruke kondom slik at vi ikke oppnår noe uønsket. Reklamen fant jeg da jeg lette etter reklamer på youtube. Det lureste med denne reklamen er at den appellerer til mange mennesker, alle som har barn. Alle som har barn har også opplevd en skrikerunge og problemene det medfører. På bakgrunn av det ble jeg småirritert inntil de fortalte budskapet med at man skal bruke kondom. Humoren er også grunnen til at jeg valgte reklamen.

Denne reklamen er spesiell på grunn av at den ikke reklamerer for et spesielt produkt, som er det vanligste. Istedenfor er det er oppfordring. Ettersom at språket er meget enkelt, kunne reklamen også passet for barn, men til syvende og sist ville de nok ikke skjønt budskapet, så voksne og ungdommer blir målgruppen.

Alt i alt er dette en god reklame med enkelt og godt budskap og ikke minst humor. Well done!

Egentlig hadde jeg tenkt til å velge en dårlig reklame også, men jeg kom ikke på noen, så da måtte det bli enda en bra en.Hele poenget med denne reklamen er at lottomillionærer ikke er som andre millionærer, de bruker nemlig pengene sine på en annen måte. Som nevnt er humor et viktig virkemiddel ved en reklame. Det er også meget lurt av norsk tipping å lage en reklame som passer til veldig mange mennesker. Kanskje til og med små barn begynner å tippe?

De aller fleste vil også kunne kjenne seg igjen i en situasjon der man ikke ser noe lys i enden av tunellen. Jeg tror det er slik denne bilmekanikeren føler det, men en vakker dag har han flaks og får ryddet opp i alle problemene sine.Grunnen til at jeg valgte denne reklamen, er fordi jeg liker at folk tar igjen. Det er også lett å sette seg inn i situasjonen til bilmekanikeren og man skulle bare ønske man fikk samme følelse inni seg som han får på slutten. Denne reklamen avslører heller ikke budskapet før slutten, som jeg liker.

Herman

torsdag 26. februar 2009

Mitt liv som hund

Nå har vi vært innom musikkanalyse og musikkvideoanalyse, denne uken er det klart for filmanalyse!

Klassen min på Sandvika Videregående har nå sett filmen som heter ”Mitt liv som hund.” Den kom ut i 1985 og er regissert av Lasse Hallstrom. Filmen er basert på en roman av Reidar Jonsson. Det er ingen tvil om at det ble en suksess da filmen kom ut, for i 1987 vant den Golden Globe for beste fremmedspråklige filmen. I tillegg ble den Oscar-nominert for beste regi og manus.

Spør du meg vil jeg si at filmen er laget slik at de fleste mødre skal kunne kjenne seg litt igjen i den. Dette baserer jeg på at i filmen sliter en mor med uro. Hun har to sønner som stadig vekk havner i trøbbel eller finner på sprell. Moren sliter med tuberkulose, som ender med at sønnene må sendes vekk til slektninger en sommer, fordi hun trenger hvile. Ingemar, den yngste sønnen som vi følger gjennom hele filmen, blir sent til Småland. Her møter han mange jevnaldrende, og skaper spesielt god kontakt med en guttejente kalt Saga. På grunn av hans utflukt til Småland, får han et helt annerledes syn på samfunnet rundt ham. Mot slutten av filmen får vi se moren dør, dette gjør at Ingemar må bo permanent i Småland, noe som jeg tror er det beste for ham.

Ettersom filmen forteller om Ingemars oppvekst, både positive og negative sider, tenker jeg at temaet er ment til å være man både trenger oppturer og nedturer for å ha levd et liv og for å lage seg et inntrykk av omgivelsene. Jeg tror også at noe av hensikten med filmen er at alle opplever medgang og motgang – du er ikke alene. Selv om dette er en film fra 50-tallet vil jeg si den fortsatt er aktuell.

Filmen begynner med action hvor vi får se noe av påfunnene til Ingemar, dette legger lista høyt for resten av filmen. Starten gir deg også et innblikk på hva slags miljø Ingemar er en del av. ”Mitt liv som hund” går fra begynnelse til slutt, nesten uten noe tull med kronologien. Det eneste som forstyrrer den naturlige rekkefølgen er tilbakeblikk fra da moren var frisk og hun lekte med Ingemar på stranden. Dette klippet får vi til gjengjeld se mange ganger.

Som nevnt får man god kontakt med Ingemar, og lærer at han er en gutt som vil re med på alt. Han liker også å skille seg ut og å være best. Svakheten eller styrken til Ingemar vil jeg si er at han gjør som han blir bedt om. Dette fører da til forskjellige hendelser avhengig av miljøet. Saga og Ingemar er relativt like, bortsett fra at Saga er en jente. I hjertet er hun likevel en gutt, og gjør alt for å skjule hennes egentlige jeg. Det at Ingemar kommer til Småland og møter Saga påvirker ham i stor grad. Her gjør han heller ingenting galt, han blir rett og slett et bedre menneske. Om jeg skal leke litt spådame, kommer nok Ingemar og Saga til å bli et par en dag.

Det jeg liker med denne filmen er at stemningskurven stiger mesteparten av tiden. Det som regulerer stemningen er virkemidlene. I begynnelsen er det dystert med morens tilstand, og dermed brukes mørke og ”kjedelige” farger. Kameravinkelen blir også fort fugle- og froskeperspektiv ettersom det er litt spenning. I tillegg påvirker kanskje musikken oss uten at vi legger merke til det. Valget av musikk styrker stemningen kraftig, uten at jeg kan påpeke noen spesielle scener hvor dette er ekstra tydelig. Utover i filmen vil jeg si filmen lysner og ligner mer og mer på en gladfilm. Stemningskurven får en liten knekk når moren dør, men enden er god likevel.

I tillegg til stemningskurven liker jeg godt budskapet. Mange mennesker tenker at livet er en dans på roser, men slik er det altså ikke. Filmer med realistisk handling kan jeg like, til tross for at dette egentlig ikke er min yndlingssjanger. Dette gjør at filmen er grei i mine øyne, selv om jeg gjerne skulle sett litt mer action. Vi er alle vant til gørrkjedelige skolefilmer, men til sammenlikning var denne slettes ikke verst!

Herman =)Bildene ligger her, her og her.

fredag 13. februar 2009

Filmens påvirkning

Film er en stor del av livet mitt. Det er nok også kilden til min fantasi. Ettersom jeg liker film så godt, ser jeg på film ganske ofte, kanskje en gang i uken. Jeg er glad i å se på hva slags situasjoner det er mulig å komme opp i, både på godt og vondt. Det som er fordelen med film, er at det ikke er trenger å være sant eller nødvendigvis må være mulig, og hvis det skjer noe dumt kan man bare tenke at det er tull. Dette kan gi deg følelsene i de forskjellige situasjonene uten at de faktisk skjer!

Personlig liker jeg best actionfilmer og komedier. Da er selvsagt action-komedier det aller beste. Grunnen til det er så enkel som at jeg liker godt spenningen man finner i actionfilmer, med eksplosjoner og så videre, og at jeg elsker å le. Hva er vel livet uten humor?


En av de beste filmene jeg har sett må være ”Bad boys 2.” Denne filmen går under sjangeren action-komedie, og passer nok best for gutta og jenter med god sans for humor, ifølge meg. Begrunnelsen for at dette er en kjempebra film er rett og slett fordi den er kjempemorsom og egentlig helt unaturlig. Klippet jeg har valgt ut representerer filmen veldig godt, så liker du det, kommer du garantert til å like resten av filmen også.Håper du liker det!

Herman

Bildet finner du her.

torsdag 12. februar 2009

Ukesoppdrag - musikkvideo!

Da har valget av musikkvideo blitt gjort, og jeg endte på Call on me som Eric Prydz synger. Bakgrunnen for valget er rett og slett fordi dette er en meget karakteristisk sang og video. Den skiller seg ut med tanke på dens enkelhet. Dette er gjort med vilje, og jeg tror det er for at seere skal huske den. Spør hvem som helst på gata, og de aller fleste vil ha hørt om sangen!

Teksten består av to setninger: "call on me" og "I'm the same boy I used to be." "Call on me" synges faktisk 50 ganger og "I'm the same boy I used to be" synges syv ganger. Videoen, som du kan se under, handler om halvnakne damer, og en mann, på et styrkerom, som gjør sexy øvelser. Videoen matcher tekstens enkelhet. Sangen finnes ikke i noe album, men finnes forøvrig på singel og dvd. Den ble laget i 2004, så den regnes vel fortsatt som relativt ny?

Ettersom sangen i stor grad er preget av damer som gjør sexy bevegelser er nok denne videoen egnet mest for gutta, i alle aldre? Ser man bort fra filmen egner den seg for unge mennesker. Sangen går under dance- og house-sjangeren.

Dersom man studerer videoen kan man først tenke at det kun er damer og en mann som danser, men helt til slutt, går instruktøren til mannen, så det er kjærlighet med i bildet! Utenom det ene sekundet hvor det skjer, er det bare dansing. Det videoen og teksten har til felles er at det er det samme om og om igjen. Bortsett fra det, kan man også tenke at "I'm the same boy I used to be" betyr at en mann vil ha kjæresten tilbake, og at han egentlig er den personen han var tidligere. Som nevnt er det litt kjærlighet til slutt, så man kan kanskje se dette som en likhet, og at mannen får kjæresten tilbake til slutt, noe som er vanlig i den amerikanskje underholdningsbransjen. Den siste likheten mellom bilde og lyd ser jeg som at man ofte har musikk med lett rytme i en aerobictime.

Vanligvis møter vi artisten i musikkvideoen, men dette er et av de få tilfellene vi ikke gjør det. Grunnen til det er vel at Eric Prydz ikke ser bra nok ut, for de har ikke valgt ut de styggeste menneskene! Bakgrunnen til det er at videoen ikke ville appellert i så stor grad til yngre og overfladiske menneskene, som er den største målgruppen.Det er ikke til å skjule at denne videoen fokuserer veldig på sex og kropp, og uten det ville ikke sangen fått like mye oppmerksomhet. Skaperne av filmen bruker flere virkemidler for å få frem dette. Ettersom det er flest menn som ser på halvnakne mennesker, og de ser oftest på damer, er det nesten bare damer. Den ene mannen får også lite oppmerksomhet. Når kameraet er rettet mot damene tas det nærbilder av kroppene deres som forsterker følelsene. Kameravinkelen avgjør også en viktig rolle. Når man filmer noe nedenifra eller ovenifra, får man det til å virke større og mindre, noe som igjen er viktig for å få en kropp til å se bra ut. Men det som forsterker temaet mest er selvsagt de lettkledde damenes dans, den er sexy og bruker diverse drøye posisjoner.

Spør du meg har ikke teksten noe med videoen å gjøre. Det er kanskje ikke så rart når det nesten bare sies en setning. Så generelt fortelles det lite, hverken om artist eller sammenheng. Til tross for det synes jeg det er en fin sang med en bra video, ettersom jeg er gutt. Det er fort gjort å nynne på sangen en dag du tusler for deg selv. Til og med dere med gullfiskhukommelse kan eller kan lære teksten.

Grunnen til mitt valg av musikkvideo var rett og slett fordi den skiller seg ut. Det enkle budskapet har sikret denne sangen mange priser, blant annet en av mest solgte musikkvideoer i Australia. Det sier kanskje noe om hvor sexopptatte vi er?

Bildet finnes her.


Herman

torsdag 5. februar 2009

Sangtekster!


Denne uken lyder oppgaven på å finne en sangtekst og analysere den. Jeg har da valgt sangen "Missing you" av Backstreet boys. Dette er egentlig ikke en sjanger innenfor musikk jeg pleier å høre på. Så derfor er det en grunn til at jeg valgte denne. Grunnen er rett og slett at jeg har hatt gode minner rundt denne sangen, ikke nødvendigvis fordi den er som den er, men fordi den har vært tilstede på de minneverdige tidspunktene. Første gang jeg hørte den var det en god venn som sang den for full hals i gangen på skolen. Dette ble godt husket og man kan si at hun ble påminnet hendelsen titt og ofte. Det var ikke mobbing, for hun tok seg ikke nær av det, så det kom mye ut av moro ut av det! Sangen utviklet seg også til å bli en bussang på vei hjem fra Hafjell. Det at sangen er "utenfor" min sjanger kan også forsterke minnene.
Her kommer teksten:

CHORUS:
Oh baby I'm missing you
We used to love so strong
Tell me where did we go wrong
Oh baby I'm missing you
They say I'll learn to forget
But It sure ain't happen yet

Been checking up the places where we used to go
And looking for your face inside the crowd
I've been talking to the people that we used to know
But nobody wants to say where you hang out

And when I call your phone
Seems like you're never, ever home
And you don't return my calls
It tears me up
its breaking up my heart

CHORUS

I still have your pictures hung around my room
They're the only thing that's left of you and me
Girl, what can I do to make you come back soon
And make it just the way It used to be

Oh is it someone new
Can never go on without you
Girl I don't wanna think about it
I can't sleep at night
No this can't be right
Come back into my life (come back, baby come back)

CHORUS

I know there's a chance for you and I
And I believe there's no way our love could die
So no matter how long it takes, I'll wait for you
And whatever it takes, I'll be there for you
I'll be there (x2)

CHORUS (to fade)


Dersom du er interessert i å høre sangen, er det bare å se og høre under, funker den ikke kan du trykke her :)


Det er ganske innlysende at teksten er om kjærlighet. Det virker som om det er en gutt, siden det er menn som synger, som har mistet kjæresten sin, og vil veldig gjerne ha kjæresten tilbake. I utgangspunktet er jo stemningen trist, men melodien i sangen vil jeg ikke si er et tegn på dette, faktisk det motsatte. Derfor tenker jeg at det sannsynligvis vil ende bra! Ettersom teksten er kun fra guttens perspektiv vil de fleste få medfølelse for ham og tenke at han bare er søt og snill. Egentlig kunne han like gjerne vært utro...

Sangen mener jeg er meget sentral, alle kan kjenne eller kjenner seg igjen her. Kjærlighet er noe alle opplever før eller siden. Dermed mener jeg at det er en sang som passer for de aller, aller fleste. Med andre ord har alle bakrunnskunnskapen man trenger for å leve seg inn i eller skjønne teksten.
Rimene i sangen er på godt norsk litt "random," men utgjør likevel et virkemiddel. Det viktigste virkemiddelet blir likevel melodien, rytmen og at man blir litt partisk i forhold til gutten. Ikke minst er det en fengende melodi og tekst, så ikke bli overrasket om du nynner på den en dag!
Håper den gir den like mange og gode minner som for meg!Rock on!
Herman

torsdag 29. januar 2009

Lyrikkens mening – opp til deg selv!

Sjangeren lyrikk har jeg lite kjennskap til, men jeg vet i hvert fall at det ofte kan forbindes med dikt. Det er ikke helt tilfeldig, ettersom det også kan kalles lyrisk diktning, men det finnes også andre lyriske sjangre som folkeviser og minnesanger. Tekstene omhandler gjerne tanker, følelser og andre dype temaer. Lyrikk gir også et inntrykk av øyeblikkets stemning, det ligger så mangt mellom linjene!

For min egen del eier jeg ikke så mye fantasi, men en av mine grunntanker er at alt er mulig! I det legger jeg da at jeg også kan trene opp fantasien. Grunnen til at jeg nevner dette, er fordi lyrikk spiller mye på leserens fantasi. Lyrikk kan tolkes på mange måter, men vanligvis er det en form for mal.
Mange tenker på dikt som en rimende tekst med rytme, men dette er faktisk ikke tilfellet i alle dikt! Ville budskapet blitt annerledes dersom den siste stavelsen i to ord er relativt like?

Mitt forhold til lyrikk er magert. Egentlig burde jeg lese flere dikt for å sette i gang tankene. På denne måten kan man bli bedre til skape en egen mening. Dette kan hjelpe mange til å opparbeide seg egen mening - slutten for naive?

Under har jeg plukket ut det originale diktet av Jan Erik Vold.

Kulturuke


ulturkuke
tulkuruke
ultkuruke
ukturulke
tlukuruke
ukturkule
urtukulke
turlukuke
kulrukute
ultrukuke
kuleturuk
rulekukur
tulekukur
luretukuk
kukutelur
ruktukule
lurekuktu
luekuktur
kuktulure
rukletuku
tuklekuru
urukekult
kuruketulGrunnen til at jeg valgte dette diktet, var fordi Jan Erik Vold skriver dikt på en helt annen måte enn de andre dikterne og dette interesserer meg. Akkurat ”Kulturuke” valgte jeg fordi det har et meget enkelt budskap, i mine øyne, men allikevel forteller så mye. Det er også et av de få diktene jeg husker. Det sier faktisk litt, ettersom det ikke er det aller morsomste jeg vet om.

Ideen om hvordan et utgangspunkt kan deles opp og settes sammen på helt forskjellige måter, liker jeg. Når jeg ser diktet tenker jeg også: hvorfor ble ordet det akkurat sånn? Man kan stille samme spørsmål om samfunnet. Kulturuke kunne like gjerne vært ukturkule, men det er kanskje en mening bak alt?


Bildet mener jeg passer ettersom at hvis menneskene som utgjør det norske flagget hadde stått annerledes, hadde de ødelagt budskapet eller fått det til å bety noe annet. Sammensetningen er viktig!


Bildet finner du her.

Herman

torsdag 15. januar 2009

Digital Fortelling

Like før jul fikk klassen min i oppdrag å lage en digital fortelling. Bare det at det kalles ”digital” kan nok gjøre flere interesserte, ettersom det kan gå litt i samme gata på skolen. Oppgaven gikk ut på å velge et tema, og lage en film bestående av bilder og lyd. Temaene vi kunne velge mellom var:
· Ungdom og identitet
· Møte mellom ulike kulturer
· Å våge å være annerledes
· Kontroll
· Vennskap
· Materialisme
· Mot

Oppgaven kunne enten løses alene, i par eller i grupper av tre. Etter å ha erfaring av at det kan være tungt å jobbe alene, og treergrupper kan være for mye, ble det til at Stine og jeg jobbet sammen.

I begynnelsen hadde vi tenkt til å velge ”Å våge å være annerledes,” og ha en nerd som fant opp noe som reddet jorden. Slik ble det ikke, ettersom vi ikke kom videre på ideen. I juleferien gnagde oppgaven i bakhodet på begge to, men heldigvis gikk det opp et lys for Stine. Hun hadde valgt temaet ”Møte mellom ulike kulturer,” og tenkte at det kunne være en liten gutt som kunne bli adoptert til en familie i Norge, og får se ulike deler av det norske samfunnet ettersom han vokste opp.
Vi bestemte oss for dette temaet og begynte å jobbe. Vi trengte en person som hadde en annen hudfarge, så man skulle se at personen ikke var norsk. Først tenkte vi på å ta et kjendisbarn, siden det finnes en del bilder av dem. Det var ikke så lett som vi trodde! Heldigvis kjenner jeg en del personer med utenlandsk bakgrunn. Jeg spurte en som heter Frhan, og han var villig til å hjelpe!:)
Den første dagen ble manus skrevet ned, bilder funnet og vi følte oss i rute. Verken Stine eller jeg har spesielt greie på redigering, så vi valgte enkleste løsning, som holdt i bøtter og spann.
Dagen etter fortsatt vi, og tenkte det ikke var som mye igjen. Der tok vi feil!!! Men etter noen timer fylt med utålmodighet og frustrasjon kom endelig i mål og ble ganske fornøyd med resultatet.

Til tross for at det er en tidkrevende prosess, så er det ganske artig! Håper vi skal lage mer av dette. Til prosjektet brukte vi Photostory, som er et helt greit program. Det eneste problemet vi støtte på, var at man ikke kan velge om musikken, eller talen i våre tilfelle, skal tone ned eller ei, den gjør det uansett.

Jeg vil også si at jeg ble meget begeistret over medelevene mine sine filmer. Det er tydelig at jeg går i en kreativ klasse. Noen hadde laget film uten tale, mens andre hadde brukt god tid til å filme. Mest imponert ble jeg av Hedvig, Stine og Synne sin, mest fordi jeg blir veldig fenget av videoredigering. Stian og Katrine hadde også laget en bra film, med meget sterkt budskap.

torsdag 6. november 2008

Hva er privat?

I løpet av de siste årene er det mange personelige opplysninger som har blitt lagt ut på internett til andres gjennomsyn. Her er det sannsynligvis mange ulike meninger om hva som aksepteres og ikke, men her skal du i hvert fall få lese min.

Først og fremst vil jeg fortelle til dere som leser dette innlegge at DERE har et ansvar for dere selv. Det vil si at det kanskje er lurt å tenke seg om to ganger før du opprettet en profil på Facebook. Når du oppretter en profil på Facebook er alltid sjansen der, for at andre legger ut bilder av deg uten å høre med deg først. Dette burde man ha hatt en slags godkjenning på spør du meg. Disse opplysningene man legger ut SELV kan man ikke klandre andre for. Her setter hver person sin egen grense. Der man ikke kan bestemme selv er for eksempel skattelistene. Jeg mener at staten ikke burde legge ut såpass personelige opplysninger uten at personen samtykker.

tirsdag 28. oktober 2008

Operasjon dagsverk

Bangladesh er et land som er annerledes fra Norge på mange måter, men jeg skal bare ta for meg ungdomsstiden. I dagens samfunn er det penger som gjelder. I Bangladesh handler hver dag om å skaffe nok penger til å klare seg for de fleste. Dermed kan det bli lite tid og penger satt av til utdanning. Utdanning koster også penger, som folk flest ikke har. På denne måten blir ungdomstiden i Bangladesh fylt med mer jobb enn skole. Friheten mangler også i Bangladesh, og jeg vil tro man kan føle seg mer trygg på omgivelsene sine om man bor i Norge. Mange norske ungdommer har også en fritidsaktivitet å drive med, mens det mangler i Bangladesh. Det sier seg selv at om man ikke har råd til skole kan man heller ikke betaler masse penger til helsestudio!

Utdanning hjelper verden med å gå rundt. Det finnes såpass mange jobber som krever en utdanning, at det er helt nødvendig. Utdanning er også viktig for at samfunn skal utvikle seg. Noen land mangler tilbud om utdanning, og dette gjenspeiler seg gjerne på den måten at landet henger litt etter i utviklingen. Derfor er det da fint at rikere land som Norge hjelper til med å støtte disse landene.

Operasjon dagsverk mener jeg er en veldig god idé. Norske ungdommer får en avveksling fra den vanlige skoledagen samtidig som de gjør noe godt for noen andre. Ikke minst kan ungdommene få erfaringen at penger ikke vokser på trær - man må faktisk jobber for dem! Slik verden ser ut er det mange som trenger hjelp. Årets OD-penger går til kvinners utdanning i Bangladesh. På skolen ble jeg fortalt at de 300 kronene, vi minimum skulle tjene inn, ville hjelpe én kvinne med utdanning for et år. Dette gjør at man får en meget god følelse inni seg - man har nemlig hjulpet noen som sliter mer enn en selv.

For min egen del pusset jeg vinduer hjemme. Da følte jeg at moren min, kvinnene i Bangladesh og jeg fikk noe ut av dette. Altså en vinnsituasjon for alle parter!

onsdag 22. oktober 2008

Mikronoveller!

Denne typen skriving går ut på at man kun bruker seks ord til å lage en novelle. Jeg har aldri lest noe slikt tidligere, men jeg syns det er spennende. Det tar veldig kort tid å lese, og forfatteren spiller på at leseren skal bruke sin egen fantasi. Begge disse tingene gjør at det blir litt artig å lese. Her finner du mer informasjon om mikronoveller og eksempler.I dette innleggets oppgave inngår det å lage en slik novelle selv, så her er mitt forsøk:

Fullmånen lyste opp en blodig kveld.

tirsdag 21. oktober 2008

Workshop og jungelboken!


Forrige fredag var en av de dagene vi ikke skulle tilbringe på skolen. I utgangspunktet er jeg veldig positivt innstilt når man skal vekk fra skolen, men denne gangen skulle det inneholde dans... Dette er den største interessen jeg har..:P Men til min store overraskelse var dette faktisk ganske gøy!
Før vi så den nye oppsetningen av jungelboken fortalte Adil, vinner av dansefeber og Mowgli i jungelboken, om ham og sin oppvekst. Dette fant jeg interessant, spesielt siden det virket som om han hadde en vanskelig oppvekst, men han har kommet veldig godt ut av det. Jeg lærte også at det er lurt å ha en positiv innstilling, og det verste som kan skje om du prøver noe du aldri har gjort før er at du finner ut at det ikke er noe for deg. Jeg lærte også hvordan nordmenn med annerledes hudfarge tolker seg selv i forhold til samfunnet. Det tror jeg er viktig å vite for hvordan man oppfører seg mot personen.

Teater har jeg tidligere ikke hatt noen stor interesse for heller, men etter foredraget til Adil gledet jeg meg. Og forestillingen innfridde til mine nye forventninger! Akkurat det at gode, gamle teaterstykker blir oppdatert syns jeg er veldig bra, og er 99% av grunnen til at jeg likte oppsettet. Det tror jeg er viktig for å tiltrekke dagens ungdom til teateret.
Det med å ta med dans og sang syns jeg er helt genialt. Dette får en til å våkne opp, og for min del syns jeg det å SE på hip hop og breakdance er utrolig gøy! Jeg ble faktisk inspirert til å lære meg triks som Adil, selv om jeg ikke kommer til å klare det:P Om det kun hadde vært skuespill kunne det lett blitt for ensformig, og i hvert fall jeg ville nok mistet konsentrasjonen. Så til alle dere ”særinger” som vil ha alt akkurat slik som det alltid har vært: tenk over hvordan nyere generasjoner kan like teateret bedre!
Bildet finnes her.
Link til det norske teateret finner du her.


torsdag 16. oktober 2008

Nynorskoppgave...


Vi har nylig hatt en kort skriveøkt, som gikk sånn halvveis for min del. Jeg har en tendens til å gjøre slurvefeil og denne teksten er intet unntak... Da tror jeg at løsningen min må bli å konsentrere meg mer, men samtidig hadde vi ikke så lang tid på denne skriveøkten, som gjør at antall feil øker. Jeg hadde heller ikke hatt vondt av å lære grammatikken bedre heller. Utførelsen av mine mål blir nok verre. Det at nynorsk er bortkastet tid på noe jeg aldri kommer til å bruke sitter fortsatt i bakhodet...

fredag 10. oktober 2008

Tanker om norskfaget

Jeg mener at norskfaget er mer variert nå enn tidligere, som gjør at det blir morsommere i timene. Det at vi har begynt med blogg tror jeg vil bli bra, siden det blir enda mer variasjon. Hva jeg tenker om blogging ved juletider er jo uvisst, men jeg vil tro det kan bli litt kjipt å legge ut sine personlige meninger så alle kan se dem. Inntil videre er jeg altså positiv til blogging, så lenge det ikke blir altfor personlig. Tidligere vi jeg si at norskfaget har vært ganske kjedelig og vi har lært ganske lite, men jeg vil starte med blanke ark på videregående. Om norskfaget vil jeg si at lærerne burde repetere grammatikk som de ser elevene sliter med. Dette gjelder både nynorsk og bokmål. På den forrige skolen jeg gikk på, gikk vi nesten aldri gjennom noe grammatikk, dette er nok litt dumt ettersom det sikkert er mange som er usikre på et eller annet tema innenfor norsken. I forhold til nynorsk tror jeg at norske elever hadde hatt bedre av å hatt flere timer med bokmål, slik at nivået på bokmål ville steget, enn å lære to forskjellige skriftspråk.